Правові засади діяльності територіальних громад

Громади1-300x300-e1458122726987Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — Закон) територіальна громада — жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Територіальна громада  села, селища, міста є первинним суб’єктом та основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. Відповідно до статті 16 Закону від імені та в інтересах територіальних громад права суб’єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Водночас, відповідно до частини третьої статті 8  Закону порядок проведення загальних зборів громадян (територіальних громад) за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади. Відповідно до діючого законодавства реєстрація статутів територіальних громад здійснюється відповідними територіальними управліннями юстиції.

Зважаючи на вищевикладене, слід зазначити, що за територіальною громадою на законодавчому рівні не закріплено  статусу юридичної особи.

Головне територіальне  управління юстиції у Луганській області

Об авторе Elena