Заява про екологічні наслідки щодо робочого проекту «Капітальний ремонт мосту через р. Сіверський Донець по вул. Первомайська в м. Лисичанськ. (ДК 021:201545230000-8 будівництво трубопроводів ліній електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»

Реалізація технічних рішень робочого проекту «Капітальний ремонт мосту через р. Сіверський Донець по вул. Первомайська в м. Лисичанськ (ДК 021:201545230000-8 будівництво трубопроводів ліній електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» здійснюється в місті Лисичанську Луганської області.

Згідно з технічними рішеннями передбачається капітальний ремонт автомобільного мосту та підходів до нього, а саме: капітальний ремонт опор, ремонт і посилення існуючих прогонових будов, улаштування нового дорожнього одягу замість пошкодженого, встановлення нових каркасів, сіток і закладних деталей накладної плити, бетонування накладної плити, встановлення бордюрних каменів на мосту та на підходах, укладання рослинного шару ґрунту, укріплення укосів засівом газонних трав, укладання арматурних сіток тротуарів і бетонування плит тротуарів, укладання асфальту на проїзній частині, заповнення деформаційних швів мастикою, монтаж мостового бар’єрного огородження, перильного огородження тротуарів, нанесення антиковзного покриття тротуарів, антикорозійного покриття перильного огородження тротуарів, покриття бетонних поверхонь антикорозійним складом, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, влаштування очисних споруд поверхневого стоку, а також інші заходи, виконання яких дозволить підвищити пропускну спроможність ділянки дороги, рівень безпеки при експлуатації мосту. 

Реалізація заходів, що перелічені вище, дозволить:

— знизити рівень викидів в атмосферне повітря та скидів у поверхневі води забруднюючих речовин, забезпечив тим самим покращення стану довкілля та здоров’я населення, що мешкає на прилеглій до автодорожнього мосту території; 

— поліпшити послуги транспортних перевезень населення завдяки підвищенню швидкості, безпеки та комфортабельності дорожнього руху, створити умови для безпечного переміщення населення, що позитивно впливе на соціальне середовище.

Проведення робіт з капітального ремонту мосту супроводжуватиметься надходженням в атмосферне повітря забруднюючих речовин від роботи автотранспортних засобів і будівельних механізмів, шумовим впливом на навколишнє середовище від працюючої техніки, але впливи від даних джерел впливів носитимуть тимчасовий і локальний характер.

Валові викиди забруднюючих речовин в атмосферу за весь період будівництва складуть 0,921 т, з них: оксид вуглецю – 0,615 т, діоксид азоту – 0,168 т, діоксид сірки – 0,019 т, вуглеводні граничні – 0,099 т, сажа – 0,014 т, оксид заліза – 0,002 т, діоксид марганцю – 0,003 т, пил неорганічний – 0,001 т. Викиди за весь час проведення робіт, що становить 17 місяців, не перевищать санітарно-гігієнічних нормативів, істотного впливу на атмосферне повітря очікувати не слід. 

Капітальний ремонт дорожнього покриття дозволить ліквідувати викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що виділяються від зруйнованого дорожнього покриття, а також знизити викиди від автотранспорту завдяки  нормалізації дорожнього руху, забезпечуючи тим самим поліпшення стану навколишнього середовища в районі існуючого автодорожнього мосту. Викиди від автотранспорту, що рухатиметься по мосту після капітального ремонту, будуть значно нижче за нормативно допустимі, максимальні приземні концентрації по всіх забруднюючих речовинах дорівнюватимуть менше 0,05 часток від граничнодопустимих значень.

Шумовий вплив від працюючої техніки у період будівництва на межі найближчої житлової забудови складе 20,0 дБА, у період експлуатації – 13,0 дБА, що не перевищить допустимих санітарно-гігієнічних нормативів — 55,0 дБА в денний час доби та 45 дБА – в нічний час доби, не призведе до негативного впливу на здоров’я населення, яке мешкає на території, прилеглій до ділянки автомобільної дороги, що ремонтується. 

Для очищення зливових вод з автомобільної дороги робочим проектом передбачені очисні споруди, які очищують зливові води до нормативних показників.

Джерел негативних впливів на інші компоненти природного середовища (клімат і мікроклімат, геологічне середовище, підземні води, рослинність, тваринний світ, заповідні об’єкти) в ході реалізації робочого проекту не з’являється.

При проведенні капітального ремонту автодорожнього мосту утворюватимуться наступні види відходів: будівельні відходи у кількості 1806,177 т, брухт чорних металів – 13,834 т, брухт кольорових металів – 0,09 т, недогарки електродів — 0,016 т, відходи асфальту – 892,800 т, тверді побутові відходи – 6,460 т, рідкі побутові відходи – 510,000 т, у період експлуатації дороги — відпрацьовані нафтосорбційні фільтри очисних споруд дощового стоку, відпрацьовані фільтри зважених речовин – 0,160 т/рік, осади локальних очисних споруд дощового стоку (завислі речовини) – 0,566 т/рік, нафтопродукти – 0,005 т/рік, відпрацьовані світлодіодні лампи – 0,060 т/рік.

Усі відходи, що утворюватимуться в процесі капітального ремонту мосту та автомобільної дороги та в результаті її експлуатації, підлягають утилізації, захороненню або переробці на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності, згідно з укладеними договорами.

Для розміщення відходів, що утворюватимуться в процесі капітального ремонту автодорожнього мосту та в результаті його експлуатації, додаткові земельні площі не використовуватиметься, джерел негативних впливів відходів на навколишнє природне середовище в період будівництва та експлуатації не утворюватиметься.

У соціальному плані робочий проект слід вважати позитивним за рахунок створення комфортних умов для життєдіяльності та позитивного впливу на стан здоров’я населення в результаті зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і поліпшення умов життєдіяльності.

Комплекс технічних рішень, передбачених робочим проектом, не представляє небезпеки для навколишнього середовища.

Відповідальність за дані зобов’язання по реалізації проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища, вимог екологічної безпеки на всіх етапах капітального ремонту дорожнього покриття бере на себе Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації.

Об авторе Elena