Строк для прийняття спадщини

Строк для прийняття спадщини – це встановлений законом проміжок у часі, протягом якого спадкоємець має вчинити дії, що свідчать про безумовне та беззастережне прийняття спадщини. Стаття 1270 ЦК України передбачає два види строків для прийняття спадщини — загальний та продовжений. За загальним правилом, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. У тому ж разі, коли виникнення в особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк на прийняття спадщини продовжується на три місяці із моменту прийняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття. У цьому разі мова йде про продовжений строк прийняття спадщини.

Purchase agreement for hours with model home

Також потрібно зауважити, що за загальним правилом, якщо спадкоємець протягом шестимісячного строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. Винятком із цього є два випадки, а саме:

1) за письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу за місцем відкриття спадщини (ч. 2 ст. 1272 ЦК України). Відповідно до пункту 3.18 глави 10 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України така згода спадкоємців оформлюється у вигляді заяв, які викладаються в письмовій формі і подаються нотаріусу до видачі свідоцтва про право на спадщину;

2) за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини (ч. 3 ст. 1272 ЦК України).

Строк для прийняття спадщини може бути продовжений судом лише за умови поважності причини його пропуску.

Звертаючись до нотаріуса для відкриття спадщини, ви повинні надати наступні документи:

1) свідоцтво про смерть спадкодавця.

2) паспорт спадкоємця.

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків спадкоємця.

4) довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб на момент смерті померлого.

5) документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим.

6) заповіт (у разі прийняття спадщини по заповіту).

Також нотаріус може попросити надати і інші документи за необхідністю, згідно з діючим законодавством.

Валерія Кравченко, Олена Бабенко, приватні нотаріуси

Об авторе admin